O autorce

Monika Bekas ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę trenera biznesu oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Finansowe Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczęła studia Master of Business Administration (MBA) na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ma również otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009 r. wygrała ogólnopolski ranking Polscy Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami.

Jest trenerem i prelegentem licznych konferencji i szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i windykacji, a także wykładowcą na studiach podyplomowych Windykacja należności oraz Zarządzanie płynnością finansową organizowanych przez Katedrę Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ostatnich latach przeprowadziła szkolenia w około 3 tys. przedsiębiorstw.

Budując autorskie programy szkoleniowe, opiera się na własnym doświadczeniu oraz na doświadczeniu firm biorących udział w warsztatach. Pierwszą swoją książkę o windykacji napisała w 2008 r. Jest współautorką dwóch podręczników dla studentów z zakresu płynności finansowej i windykacji. Jest także autorką licznych artykułów z zakresu negocjacji i windykacji oraz opublikowała prace naukowe z następujących tematów:

Brała aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, wspierając organizację konkursu z wiedzy ekonomicznej pt. „Ryzyko działalności gospodarczej”. Celem tego pomysłu była pomoc w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz ułatwienie im zrozumienia zasad ekonomii i funkcjonowania biznesu na polskim rynku.

Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, realizowała projekt edukacyjny „Akademia Krajowego Rejestru Długów”. Zarządzała procesem windykacji prawnej w Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, pracowała w Kancelarii Prawnej Lexus, a obecnie jest zatrudniona w KGHM Polska Miedź S.A. i zarządza ryzykiem kredytowym, faktoringiem i windykacją.