Windykacja

Praktyczny poradnik dla wierzycieli

Jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników

Jakość Twojego portfela dłużników zależy w dużej mierze od jakości transakcji zawieranych z klientami. Wobec tego siła i dobrobyt Twojej firmy tkwią nie w tym, jak windykujesz, ale w tym, jak mądrze sprzedajesz.

O książce

Tempora mutantur et nos mutamur in illis to łacińska sentencja, która oznacza, że czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi. Słowa te zostały wypowiedziane ponad 1000 lat temu (przez Lotariusza I, który był cesarzem rzymskim z dynastii Karolingów), kiedy Europa przechodziła wewnętrzne przeobrażenia. Trafnie określają one zmiany, jakie zachodzą w dłuższym horyzoncie czasowym w życiu codziennym, politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym. Zmiany te oddziałują na każdą osobę i każdy podmiot gospodarczy.

Ponieważ wszystko dookoła się zmienia, człowiek też powinien dostosowywać się w swoich działaniach do czasów, w których przyszło mu żyć. W szczególności mam na myśli przeobrażenia, jakie zachodzą ostatnio w polskim życiu gospodarczym. Nie jesteśmy tą samą gospodarką, jaką byliśmy 30 lat temu. Dziś polski przedsiębiorca działa na rynku, na którym toczy się zaostrzona walka konkurencyjna. Obecność w Unii Europejskiej umożliwiła wielu podmiotom wejście na nowe rynki zbytu. Pojawiają się również nowe zagrożenia ze strony lepiej przygotowanych przedsiębiorstw. Dlatego tylko silne firmy, bardzo dobrze zorganizowane, umiejętnie zarządzające finansami i prowadzące właściwą politykę sprzedaży rozwijają się, konkurując z naj większymi graczami.

W dobie rozwoju gospodarczego, dynamicznych zmian na rynku oraz większych lub mniejszych kryzysów każdy przedsiębiorca powinien skorzystać z możliwości i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Aby stać się nowoczesną firmą, nie tylko należy mieć konkurencyjny produkt i doskonałych handlowców, trzeba także zadbać o płynność finansową, z którą nierozerwalnie wiąże się skuteczna windykacja. Ważne jest również dobre zarządzanie należnościami, ponieważ wpływa ono na wizerunek i prestiż przedsiębiorstwa. Firma jest wtedy postrzegana przez innych uczestników obrotu gospodarczego jako podmiot, który umie zadbać o swoje finanse. W świecie biznesu przetrwają tylko te przedsiębiorstwa, które potrafią zarządzać kapitałem, oraz podmioty poszukujące nowych rozwiązań, otwarte na zmieniające się otoczenie.

W książce tej Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Problemy przedsiębiorstw przyczyniły się do tego, że zaczęłam poszukiwać odpowiedzi na zadane wyżej pytania. Pozwalają one zrozumieć istotę zadłużenia. W książce pokazane zostały sposoby zabezpieczenia się przed niesolidnymi klientami oraz narzędzia skutecznej windykacji. Każdy wierzyciel znajdzie tutaj praktyczne rady, jak negocjować spłatę zadłużenia oraz jak nie łamać prawa na etapie windykacji. Publikacja ta jest praktycznym poradnikiem prowadzenia bezpiecznego biznesu w zmieniającym się świecie gospodarki. Powstała ona na podstawie moich osobistych doświadczeń oraz doświadczeń innych przedsiębiorców. Teorie i wnioski zaprezentowane w książce poparte są licznymi przykładami zaczerpniętymi z codziennej praktyki wielu podmiotów gospodarczych. Dzięki temu książka zawiera elementarną wiedzę z zakresu windykacji należności.

Najlepszym nauczycielem w prowadzeniu działalności gospodarczej jest doświadczenie, ale przedsiębiorcy często płacą wysoką cenę za jego zdobycie. Zanim rozwiną skrzydła w biznesie, często mają problemy finansowe i bankrutują. Wiedza o realiach prowadzania biznesu jest wsparciem w podejmowaniu codziennych decyzji. Książka przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców i menedżerów myślących o rozwoju przedsiębiorstwa, osób planujących założyć firmę oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i jego płynnością finansową. Zainteresuje również komorników, adwokatów i radców prawnych z punktu widzenia psychologii dłużnika i filozofii działania wielu podmiotów na rynku.

Opinie i referencje

Blog

Poznaj najnowsze artykuły

O Autorce

Monika Bekas jest trenerem i prelegentem licznych konferencji i szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i windykacji, a także wykładowcą na studiach podyplomowych Windykacja należności oraz Zarządzanie płynnością finansową organizowanych przez Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ostatnich latach przeprowadziła szkolenia w około 3 tys. przedsiębiorstw.

Kontakt

Monika Bekas